В социалните жилища ще бъдат настанявани хора в нужда

Предложените промени в Наредбата за реда и условията за установяване на жилищните нужди не дават предимство на малцинствени групи

Във връзка с направено запитване от общинския съветник Владимир Елезов, следва да бъде пояснено, информират от Община благоевград:
Предложените промени в Наредба за реда и условията за установяване на жилищните нужди на граждани, ползване и управление на общински жилища на Община Благоевград, не целят даване на предимство на хора от малцинствени групи. Основанието за допълнението е в интерес на гражданите на Благоевград и категорично не цели изменения в реда на критериите за настаняване, както и промени, касаещи целевите групи. Още при стартиране на строителните дейности кметът на Благоевград д-р Атанас Камбитов заяви, че в жилищата ще бъдат настанявани хора в нужда, а именно родители с деца, включително непълнолетни родители, многодетни семейства, деца с влошено здраве и увреждания, хора в риск от бедност и социално изключване, съгласно одобрената Наредба от ОбС от 25.05.2016 г.
Предложението на кмета д-р Атанас Камбитов до Общински съвет – Благоевград за създаване на нов член в Наредбата е на база дадени указания от Управляващия орган и в изпълнение на решение на Европейската комисия. То касае приложимия режим на държавни помощи, а не промени в критериите за настаняване и целевите групи.

Снимка на Деня

Щрихи от Плевен