Горски апелират за спазване на противопожарните правила

Животът

22-07-2018, 07:53

Снимка:

архив, Velikotarnovoutre

Автор:

Velikotarnovoutre

Всичко от Автора

Два горски пожара са регистрирани през първите шест месеца на 2018 г. на територията на Северноцентралното държавно предприятие. Човешка небрежност е довела до едно от произшествията, при другия случай причината за възникване на огъня е неизвестна. Опожарени са предимно треви, незалесени площи и мъртва горска постилка – общо 20 декара, в обхвата на ДГС – Силистра и ДГС – Бяла. Унищожени са обаче и 2 декара широколистни гори.
В разгара на пожароопасния сезон, СЦДП припомня, че 19 от общо 23-те горски пожара, регистрирани през 2017 г. на територията на Северноцентралното държавно предприятие са причинени от човешка дейност - опожаряване на стърнища и пасища, хвърляне на неизгасена цигара. 
Именно почистването на пасища и ниви чрез изгаряне, е сред най-честите причини за възникването на горски пожари, показва и статистиката на СЦДП от 2000 г. до момента. Затова екипът на Северноцентралното държавно предприятие апелира за спазване на противопожарните правила и напомня, че е в сила законова забрана за палене на стърнища и растителни остатъци в земеделските земи. Възникналият в сухи треви огън лесно може да обхване намиращи се в съседство горски масиви, трайни насаждения, стопански или жилищни постройки. 
В тази връзка е извършен инструктаж на ползватели, арендатори и собственици на земеделски територии, а също на пчелари, билкари, гъбари и пастири, относно задълженията за опазване на горите от огън през активния период. 
Специализирани групи за гасене на горски пожари са изградени във всички териториални поделения на Северноцентрално държавно предприятие – Габрово. Групите, в които участват служители на стопанствата, са оборудвани с определения по нормативна уредба противопожарен инвентар и високопроходим транспорт. Съставени са графици от служителите за дежурства през почивните и празнични дни.
Противопожарни депа има във всеки горскостопански участък на територията на 17-те горски и ловни стопанства към СЦДП. Във всяко депо се държат в готовност запаси с вода и моторни помпи с двеста метров шланг и струйник, кофи, съдове с питейна вода, лопати и други инструменти, а също фенери и радиостанции.
Към момента СЦДП има четири специализирани високопроходими автомобили за патрулиране и първоначална атака на горските пожари. По един от тях се намира в ДГС Болярка, ДГС Горна Оряховица, ДГС Бяла и ДЛС Сеслав, като при необходимост се предислоцират за участие в гасене на възникнали пожари в обхвата на предприятието. В рамките на този месец предприятието ще разполага и с още 6 специализирани автомобила. Снимка на Деня

Златна есен в парк "Кайлъка"