Забранява се риболовът в резерватите на Пирин

Разрешен е само през светлата част на денонощието

На основание чл.21, т.11 и т.16 от Закона за защитените територии и Плана за управление на НП „Пирин“ се забранява риболовът на територията на НП „Пирин“ в Каркъмски езера, Тодорини очи, Георгийски, Типишки, Влахини, Газейски, Полежански, Бански (в парков участък Безбог), Рибни (в парков участък Безбог), Кременски, Каменишки, Корнишки езера, Десилишко, Василашки (без Долно Василашко), Суходолско езеро (Разложки суходол), Горното и Средното(Брезнишки) езеро.
Тези езера попадат в зона „Iа“ (резерватна зона) и зона „Ib“ (зона с ограничено човешко въздействие) , които са забранени съгласно Плана за управление на Национален парк „Пирин” част 3. Глава IV.6 „Любителски риболов”, в частта режими, точка 52.
Всички останали езера са разрешени за риболов съгласно Плана за управление на Национален парк Пирин. Любителският риболов се разрешава само на лица, притежаващи редовни билети за риболов. Риболовът е разрешен през почивните дни и официалните празници, само през светлата част на денонощието, като при еднодневен излет за лични нужди могат да се запазят до 2 кг риба, но ограничението не се отнася за американска пъстърва и сивен.
Заповедта е изпратена до ловно-рибарските дружества от прилежащите на парка общини – Банско, Разлог, Сандански, Кресна, Гоце Делчев, Струмяни и Симитли.
Снимка на Деня

Щрихи от Плевен