Банско кандидатства по три европроекта

Ще се санират кметски сгради, рехабилитират спортни площадки и обнови паркът

На редовното си заседание Общинският съвет в Банско одобри кандидатстването на община Банско с три проекта по мярка 7„Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” към Програма за развитието на селските райони 2014 – 2020: дадено бе съгласие за подаването на проектно предложение „Подобряване на енергийната ефективност на общински административни сгради в община Банско”. Проектът предвижда прилагане на мерки за енергийна ефективност на три общински сгради – кметство Места, кметство Добринище и административна сграда на ул. „Патриарх Евтимий”  Банско – поставяне на изолация на стените, подмяна на дограма и други. Второто проектно предложение отново включва мерки за енергийна ефективност и рехабилитация на спортни площадки в ПЛТГ – Банско. Наименованието на предложението е „Подобряване на образователната инфраструктура в Професионална лесотехническа гимназия – Банско”, а максималното финансиране е 500 000 евро, с 0 % финансиране. Третото одобрено предложение е „Реконструкция и рехабилитация на съществуващо езеро в Градски парк Банско”, с което се предвижда обновяване на водното съоръжение в парковото пространство.
Съветниците гласуваха внесените пазарни оценки за отчуждаването на 21 имота, попадащи в плана за доизграждане на ул. „Найден Геров” в Банско и свързването й с Републикански път II-19, Симитли – Гоце Делчев.
Съгласно зададените параметри на Общия устройствен план на община Банско, ул.„Найден Геров” е част от външен пътен обръч, който има за цел да прави пряка връзка с туристическата зона на града.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен