Мащабни проекти ще стартират в Разлог

В проекта са предвидени реконструкция и рехабилитация на над 2 км улици

Дългоочакваният проект за рехабилитация на улици и тротоари получи зелена светлина за финансиране. На 25 юни кметът на община Разлог инж. Красимир Герчев подписа договор с Държавен фонд земеделие по проект „Рехабилитация на съществуващи улици и тротоари, и съоръженията и принадлежностите към тях в град Разлог“.
В проекта са предвидени реконструкция и рехабилитация на над 2 км улици и прилежащите им тротоари на най-натоварените и конфликтни пътни артерии в Разлог – ул. „Христо Ботев“, ул. „Опълченска“, ул. „Черна река“ и ул. „Стара планина“ до отклонението на пътя за село Годлево. С осъществяването на проекта ще бъде решен и проблема с най-натоварените кръстовища в града, където са констатирани множество пътно транспортни произшествия, а именно кръстовището на улиците „Христо Ботев“ и „Александър Стамболийски“, известно като „Кестена“. Там ще бъде направена цялостна реконструкция на пътното платно и тротоарите, ще има разширение на моста и укрепване на реката с частична подпорна стена. Другото кръстовище, което ще се реконструира е кръстовището при улиците „Опълченска“ и „Черна река“. И двете са решени, като кръгови кръстовища, с което ще се подобри безопасността, организацията на движението и ще улесни достъпа до многопрофилната болница в град Разлог. На всички новоизградени кръстовища ще бъде поставено енергоспестяващо улично осветление.

Стойността на проекта възлиза на 1 785 406 лева, като срокът за изпълнение е 24 месеца от подписване на договора.
Инж. Красимир Герчев е създал необходимата организация за стартиране и изпълнение на дейностите по договора. Предстои изготвяне на тръжна документация и провеждане на процедури за избор на изпълнител по проекта. Очаква се строителните дейности да бъдат стартирани в началото на 2019 година.
Характерът на инвестициите, тяхното разположение и комбиниране ще доведе до значително подобрение на условията за обитаване и придвижване на местното население.Снимка на Деня

Кадетите на ТСК – Русе със злато от Държавното отборно първенство в Хасково