Тенис срещу зависимостите

Спортуването е по проект "Обичам живота, живея здравословно”

Екипът, работещ по проект „Обичам живота, живея здравословно”, провежда тренировки по тенис на корт. Тренировките са насочени към младежи от 15 до 29 години. Основната цел на тези тренировки е да се запознаят младежите с ползите от спорта и като цяло ползите от тениса. Другата основна цел е информираност на младежите как спортът се използва като превенция срещу различните видове зависимости - алкохолна, никотинова, наркотична, хазартна, компютърни игри и интернет.
Желанието на експертния екип е да информира и обучава,  като чрез тренировки и спорт да се стимулират младежите Тенисът да бъде тяхна зависимост. Тренировъчният процес се провежда по график, публикуван във фейсбук страницата на СНЦ „Тенис Клуб Еделвайс”. Обучението по тенис на корт се провежда по проект „Обичам живота, живея здравословно”.Направление 1, тема „Насърчаване на здравословен начин на живот“. Проект с вх. № 09-00-1823/08.03.2018г. № договор 25-00 1/19.04.2018г.