Кметът на Петрич спря строителството в Рупите

Забраната е до влизане в сила на Общ устройствен план

Със заповед кметът Димитър Бръчков забранява строителството в местността Рупите, предвид наличие на неприключила процедура по изработване на Общ устройствен план за община Петрич. Заповедта е в сила както за имоти в местността Рупите, така и за терени в близост до НПМ „Самуилова крепост” и се базира на издадено становище от главния архитект на община Петрич Владимир Митрев.
По проекта за Общ устройствен план предстои, съгласно процедурата: първа екологична оценка на РИОСВ - Благоевград, насрочване на обществено обсъждане, втора екологична оценка на РИОСВ - Благоевград, гласуване от Общинския съвет, одобрение на държавни инстанции, имащи пряко отношение по плана.
„Считам, че в рамките на общественото обсъждане, ще се чуят ясно доводите конкретно за застрояването на местността Рупите и НПМ „Самуилова крепост”, и не само, както от страна на инвеститори, така и от обществеността. Гражданите на община Петрич ще могат да се произнесат, давайки мнения, оценки и предложения, които ще се вземат предвид. Доказали сме, че винаги сме имали предвид в работата си позицията, която хората изразяват. Становищата на държавните институции също ще бъдат решаващи”, аргументира заповедта си с днешна дата кметът Димитър Бръчков.
Заповедта е в сила до приключване на процедурата по одобряване и влизане в сила на Общ устройствен план за община Петрич, но не по-късно от една година. Заповедта на кмета Димитър Бръчков спира прилагането на влезлите в сила Подробни устройствени планове до тогава.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен