ЮЗУ ще си сътрудничи с тайвански университет

това е по линия на програмата за академичен обмен "Еразъм+"

Ректорът на Югозападния университет "Неофит Рилски" проф. д-р Борислав Юруков и зам.ректорът проф. д-р Георги Апостолов се срещнаха с проф.Shiuan Huei Lin и проф.Yu-Pin Lan от тайванския университет National Chiao Tung University (NTCU).
На срещата бяха обсъдени възможностите за взаимно сътрудничество между ЮЗУ "Неофит Рилски" и National Chiao Tung University в областта на научните изследвания и по линия на програмата за академичен обмен "Еразъм+".
Проф.Shiuan Huei Lin работи в Катедрата по електрофизика на NTCU и е водещ специалист в областта на холографията, оптичната обработка на информация, фоторефрактивната оптика, дисплей технологиите, разработването на оптични среди за запис на информация. Автор е на над 250 публикации в специализирани научни списания, на множество патенти и на 4 глави от книги.
Проф.Yu-Pin Lan работи в Колежа по фотоника на NTCU. Нейните научни интереси са в областта на лазерната техника, проектирането на лазерни системи, оптичен дизайн и измервания. Тя има дългогодишен опит в лазерната индустрия (LeadLight Technology, Inc.) и в производството на твърдотелни лазери. Понастоящем се занимава с разработването на лазерни системи и модули, захранвани от слънчева светлина.
Професорите от тайванския университет се срещнаха и с академичния състав на Техническия факултет, за да ги запознаят с областите на научни изследвания на Катедрата по електрофизика и на Колежа по фотоника на NTCU.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен