Благоевград посреща кампанията Европейска мрежа за минимален доход

Тя е на Министерството на труда и социалната политика

Община Благоевград е домакин на Европейска мрежа за минимален доход, организирана от Министерството на труда и социалната политика. Кампанията ще се проведе в Благоевград днес. Началото ще бъде поставено с Кръгла маса от 10:00 часа в зала № 5 в сградата на общинската администрация. Участие ще вземат представители на МТСП, синдикати, НПО, чуждестранни гости, участващи в кампанията, представители на местната власт, представители на гражданското общество. Кампанията ще продължи на площад „Македония“ от 16.00 часа със събитие на открито (хепънинг), където ще бъде представена културно-информационна програма. Нейната цел е да популяризира българското творчество и култура.  
В рамките на кампанията два специални европейски автобуса, с активисти и доброволци, ще потеглят от Брюксел и ще обиколят 32 страни (всички страни-членки на ЕС, както и Сърбия, Македония, Норвегия и Исландия). Те ще спират на определени места във всяка страна и ще провеждат събития за въвеждане на адекватни минимални доходи.
Кампанията се провежда във всички страни на ЕС и е подкрепена и финансирана от Европейската комисия за необходимостта от въвеждане на адекватен минимален доход с цел да се осигури по-добър живот на европейските граждани.