Избрани Новини

Становище на Общинска администрация Благоевград

То е по повод опит за внушение от страна на Фондация АКФ за извършени нередности

Общинска администрация - Благоевград излезе със становище по повод опита за внушение от страна на Фондация АКФ за извършени нередности от страна на Община Благоевград при провеждането на обществена поръчка по НПЕЕМЖС. Публикуваме го без редакторска намеса:
"Остро възразяваме срещу поредния опит за внушение от страна на Фондация АКФ за извършени нередности от страна на Община Благоевград при провеждането на обществена поръчка по НПЕЕМЖС, чийто предмет е „Многофамилна жилищна сграда – блок №38, вх. „А“, вх. „Б“, вх. „В“ и вх. „Г“, с административен адрес ж. к. „Ален мак“. Той цели единствено да хвърли сянка върху законосъобразността на работата на Община Благоевград.
Информацията, изнесена от „Антикорупционния фонд“ не съдържа „конкретни данни“ за „фалшифициране“ на документация, което само по себе си говори за тенденциозност, търсене на сензация, умишлено или не целяща уронване престижа на администрацията.
С оглед потвърждаване на законосъобразните действия от страна на Община Благоевград при възлагането на обществената поръчка, цялата относима документация е представена пред компетентните разследващи органи. Към настоящия момент няма установени никакви нарушения от страна на Община Благоевград при възлагането на поръчката.
Изпълнението на НПЕЕМЖС е изцяло в полза на гражданите в национален мащаб, докато изнасянето на непроверени и неверни данни по никакъв начин не представлява защита интересите на обществото.
Община Благоевград е за прозрачност и ежедневно я прилага в работата си! Да дадем възможност на компетентните разследващи органи да свършат своята работа и да коментираме резултатите след приключване на проверката!
Следва да се има предвид, че опитите за уронване на престижа не оказват влияние единствено на общинска администрация, а на всички жители на дадена община. Гордеем се с мащабите на реализация на Националната програма за енергийна ефективност в Благоевград и не приемаме опитите за дискредитирането й!"
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - БЛАГОЕВГРАДТоп Новини

Снимка на Деня

Таен агент? Настимир Ананиев, скрит зад фикус, подслушва Бойко Борисов