Юристи и историци в ЮЗУ се дипломират

Пред старта на своята професионална реализация са 382 дипломанти

Днес от 13:00 часа в аулата на Югозападния университет „Неофит Рилски“ ще се проведе тържествена церемония по случай връчването на дипломите на випуск 2017 от Правно-историческия факултет.
Пред старта на своята професионална реализация са 382 дипломанти от специалностите „Право”, „Международни отношения”, „Публична администрация”, „Европеистика”, „Национална сигурност“, „История” и „Връзки с обществеността”. Дипломите на отличниците ще връчи съдия Георги Чолаков, председател на Върховния административен съд. По традиция те ще получат и плакет от ректора на Югозападния университет проф.д-р Борислав Юруков за показаните високи резултати в процеса на своето обучение.
Както всяка година, в рамките на тържеството по случай дипломирането  ще присъстват народни представители, представители на общинското и областното ръководство, съда, прокуратурата и органите на обществения ред, както и на културни, образователни и бизнес организации от града и региона.
Най-големият факултет в Югозападния университет вече повече от 25-години поддържа имидж на авторитетна образователна и научна институция с традиции.
Правно-историческият факултет все повече затвърждава място в европейското образователно пространство. Неговата дейност непрекъснато се интернационализира като следствие от успешното осъществяване на изискванията на университетската Магна харта, Сорбонската декларация и Декларацията от Болоня за изграждане на ново европейско пространство на висше образование.
Правно-историческият факултет предлага възможности за усъвършенстване на уменията и развитие на специфични компетенции, за конструктивна работа в екип и защитаване на общественополезни каузи, за образование, което е в унисон с изискванията на пазара на труда. Паралелно с образоването във факултета се изгражда култура, която  формира общност от личности не само в професионален, но и в общочовешки план.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен