Разложко и френско училище ще работят заедно

Подписаха Споразумение за двустранно сътрудничество

Директорът на СУ ”Братя Каназиреви” - Разлог Мариана Попадийна подписа Споразумение за двустранно сътрудничество със Средно училище "Сен Кристоф", Франция, за период от 4 години. Отчитайки желанието на двете страни да развиват сътрудничество в областта на образованието между двете институции, както и заинтересоваността на Франция и България в тази област, страните се споразумяха да подпомагат академичното сътрудничество между двете институции, като реализират обмяна на ученици и учители с научна и изследователска цел, както и културно сътрудничество .
Обсъдено беше и предложението на директора на френското училище на трима ученици да бъдат отпуснати стипендии за двугодишен или тригодишен курс на обучение в училище "Сен Кристоф", където те ще имат възможността да научат френски език и да овладеят умения в три различни професионални направления - туризъм, селско стопанство и социално обслужване.