Студенти и преподаватели от ЮЗУ разгледаха църкви във Влахина планина

Проведоха изнесен научно-практически семинар за православните храмове

Студенти и преподаватели от Катедрата по културология към Югозападния университет „Неофит Рилски” проведоха изнесен научно-практически семинар на тема „Православни храмове в подножието на планина Влахина. Изкуството на късните представители на Банската художествена школа – Михалко Голев и Димитър Сирлещов“. Сред участниците в семинара бяха проф. Васил Марков, гл. ас. д-р Димитрия Спасова, ас. д-р Антон Генов, д-р Жана Пенчева, докторант Кристиян Ковачев и др.
Обекти на изследването бяха три православни храма в благоевградските села Селище, Логодаж и Дренково. Запазените стенописи и икони са създадени от късните представители на Банската художествена школа – Михалко Голев и Димитър Сирлещов. От изключителен интерес за проучването са новите сцени, които се налагат през XIX век в стенописната декорация. Особено място заема композицията „Страшният съд“ и разположените около нея сцени с наказанията (мъките) на грешниците, които произтичат от нравствените разбирания на българското общество. Други наложили се сцени са „Праведното и грешното изповедание“, „Смъртта на праведния и смъртта на грешника“, „Света Марина бие Дявола“, „Апокалипсиса“, часовниците и др. Посещението на средновековната църква в гробището на село Дренково даде възможност на студентите практически да се запознаят с разликите в развитието на църковната архитектура през Средновековието и Възраждането.
Семинарът завърши с посещение на новооткрития археологически обект в района на село Покровник, в рамките на което преподавателите и студентите имаха възможност да се запознаят с новооткритите паметници.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен