Първа родителска среща се проведе в Благоевград

Започна информационна кампания за родителите на бъдещи първокласници

Община Благоевград постави началото на информационна кампания с превантивен характер за запознаване на родители на бъдещи първокласници с техните основни права и задължения, предвидени в Закона за предучилищното и училищно образование, в Закона за закрила на детето и други нормативни документи.
Отдел ,,Образование” към Община Благоевград получи подкрепа в начинанието от Районна прокуратура – Благоевград в лицето на заместник- административния ръководител на РП Елица Калпачка.
На първата родителска среща присъстваха родители на деца, посещаващи ДГ № 11 ,,Здравец”, които ще бъдат първокласници през учебната 2018-2019 година. Прокурор Калпачка обърна внимание на родителите, че освен да спазват отговорностите си, най-важното е да обгрижват деца си с много любов и внимание, за да им подсигурят по-добро бъдеще.
На срещата бяха разяснени и промените в предстоящата кампания за кандидатстване за първи клас в общинските училища на територията на Община Благоевград. Симона Митова – началник отдел ,,Образование”,  отговори на въпроси на родителите във връзка с районирането и сроковете за подаване на документите. Тя прие отправената покана за предстоящото тържество за връчване на удостоверенията за завършена образователна степен от децата, посещаващи ДГ № 11 ,,Здравец”, което ще се проведе на 29.05.2018 година в залата на Историческия музей - Благоевград.