Представят правен наръчник в Кюстендил

Обучението ще се проведе от 14.00 ч.

Екипът на Апис организира безплатно обучение на Апис Академия, на което ще бъде представен новият продукт GDPR наръчник.
GDPR Наръчник е разработен от АПИС във връзка с необходимостта от осигуряване на актуална правна и експертна информация и дава насоки за необходимите действия, които трябва да се предприемат в организациите от публичния и частния сектор за защита на личните данни съгласно новите регулации по Регламент № 2016/679 (Общ регламент за защита на личните данни – GDPR). Регламентът е пряко приложим във всички държави-членки на ЕС, считано от 25 май 2018 г.
Ще научите:
◦Как GDPR Наръчник, включващ интегрираните информационни модули - GDPR Инфо и GDPR Асистент, ще ви помогне да се справите с въвеждането и прилагането на новите правила и изисквания, съдържащи се в Регламента;
◦Как с GDPR Инфо можете да намерите бързо и лесно необходимата правна информация, компетентно систематизирана, удобно структурирана и обогатена с практически ориентирани експертни теми примерни образци на документи;
◦Как да ползвате GDPR Асистент като методическо ръководство и електронен дневник за формиране на политика за защита на личните данни и за водене на документацията и отчетността според изискванията на новия европейски Регламент;
◦И още полезна и практична за ежедневната работа информация, която АПИС може да предложи.
Участието е безплатно, но местата са ограничени.
Обучението ще се проведе днес от 14.00 ч. в Кюстендил, залата на Областна администрация, ул.“ Демокрация“ № 44, ет. 2.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен