Избрани Новини

Кметът Камбитов подписа важен договор в МОСВ

Ще се изграждат инсталации за компостиране и предварително третиране на битови отпадъци


Кметът на Благоевград д-р Атанас Камбитов, заедно с кметовете на Симитли, Рила, Кочериново и Бобошево подписаха договор за безвъзмездна финансова помощ за изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци с министъра на околната среда и водите Нено Димов. Церемонията по парафиране на договора се състоя в Министерството на околната среда и водите. Стойността на подписания договор е ‎‎‎11 945 990,08 млн. лв., като Оперативна програма „Околна среда ‎‎‎2014-2020“ осигурява безвъзмездна финансова помощ в размер на ‎‎‎8 982 862,96 млн. лв. Целта на проект „Проектиране и изграждане на допълнителна инфраструктура /инсталация за предварително третиране на битови отпадъци и компостираща инсталация за разделно събрани биоразградими и/или зелени отпадъци/ за развитие на регионалната система за управление на отпадъците на регион Благоевград, включващ общини Благоевград, Симитли, Рила, Кочериново и Бобошево“ по процедура чрез директно предоставяне „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“ по приоритетна ос 2 „Отпадъци“, по Оперативна програма „Околна среда“ ‎‎‎2014-2020 г., е да се намали количеството депонирани битови отпадъци чрез осигуряване на допълнителен капацитет. Компостиращата инсталация за разделно събрани биоразградими и зелени отпадъци е с капацитет 2 516 т/г и ще обслужва 97 836 жители на териториите на общините Благоевград. Двете инсталации ще бъдат изградени на площадката на новото регионално депо на територията на община Благоевград и ще бъдат част от регионалната система за управление на отпадъците, регион Благоевград, обслужваща общини Благоевград, Симитли, Рила, Кочериново и Бобошево. Инсталацията за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци е с капацитет 24 117 т/г и ще обслужва 97 836 жители на териториите на общините Благоевград, Симитли, Рила, Кочериново и Бобошево.
Срокът за физическото изпълнение на дейностите по проекта е 24 месеца.Топ Новини

Снимка на Деня

Аспарухово отбеляза Кръстовден