В ЮЗУ ще обсъждат идеята за гражданска образованост

Кръглата маса е днес от 10.30 часа

Днес в зала 412 (Учебен корпус 1) ще се проведе кръгла маса на тема „Перспективи и проблеми пред идеята за гражданска образованост“. Научният форум ще стартира в 10:30 часа. По време на срещата ще бъдат дискутирани следните теми: Мястото на хуманитарните, социалните и политическите науки в съвременното общество; Традиционни и съвременни методи на обучението по гражданско образование; Отношението между социална среда и училищна общност; Значението на гражданското общество и различните форми на гражданска активност; Идентичност и различия в обществото; Взаимодействието между гражданите и централните и местни органи на управление.
Докладите от кръглата маса ще бъдат публикувани в сп. "Философия", електронно списание "NotaBene" и в Годишника на катедра "Философски и политически науки".
Научното събитие се организира от катедра "Философски и политически науки" към Философския факултет на Югозападния университет „Неофит Рилски“.