С паничка и лъжичка към връх Расовец!

ТД "Осогово" Кюстендил организира похода

Днес туристическо дружество „Осогово“ - Кюстендил тръгва да изкачва връх Расове. Ще разгледате, ако се включите в похода, и пещерата на Св. Йоаким Осоговски в Македония. Преходът е 4-5 часа. Тръгването е в 7.30 ч. от театъра. 

Носете си паничка и лъжичка за боб!