Въжен парк ще правят в градския парк в Симитли

Читалището в Брежани ще бъде ремонтирано и реконструирано

Въжен парк, ремонт на читалище  са само част от дейностите, които ще бъдат направени по три трансгранични проекта с Македония в община Симитли, съобщиха от Общината.
Кметът на община Симитли Апостол Апостолов и кметът на община Пехчево,  Македония Драган Тренчовски подписаха споразумение за нов трансграничен проект. Между кметовете се проведе работна среща в Пехчево, на която присъстваха председателят на общински съвет Симитли Владимир Христов и проектанти.
Темата на срещата беше дейностите, които се провеждат в момента, както и планът за прилагане на проекта "Опазване на околната среда от природни бедствия и подобряване на мястото за живеене", както и за останалите дейности, които изцяло ще реализират проекта от двете страни на границата, в община Пехчево и в община Симитли.
Кметовете съвместно подписаха споразумение за партньорство за проект, "Опазване на околната среда от природни бедствия и подобряване на мястото за живеене", като съвместно ще кандидатстват в рамките на Програмата за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Македония. Дейностите, които община Симитли ще извърши в този проект, са подобряване на начина на живот в село Крупник, както и изграждане канал на дере в селото.
Въжен парк ще бъде направен в градския парк в Симитли по друг проект. Община Симитли и община Зрновци, Македония ще работят съвместно по проект“ Развитие на туризма чрез алтернативни форми на туризъм – изграждане на въжена линия за екстремен спорт“.
Читалището в село Брежани също ще бъде ремонтирано и реконструирано по трансграничен проект. Община Симитли съвместно с община Щип, Македония ще облагородят читалище в България  и училище в Македония. Проектът е с име „ Развитие на туризма чрез насърчаване културата и туризма в региона“. Облагородяване и ремонтиране на читалището очаква жителите на Брежани, благодарение на усилията и желанието на общинското ръководство в посока развитие на общината чрез проекти.Снимка на Деня

Златна есен в парк "Кайлъка"