В Банско представят възможностите за финансиране от Еврофондовете

Събитието е в Посетителския информационен център

Областният информационен център - Благоевград, съвместно с Националната  служба за съвети в земеделието, организира информационна среща на тема  „Актуални възможности за финансиране от Европейските структурни и инвестиционни фондове“.
Събитието е в Посетителския информационен център в Банско днес от 11:00 ч. – 12:30 ч.
Програма за срещи преди обяд

10:45 – 11:00 Регистрация и кафе

11:00 – 11:15 Представяне на предстоящи възможности за кандидатстване през 2018 г. по програмите, финансирани от ЕСИФ
Янислава Вангелова – експерт в ОИЦ- Благоевград

11:15 – 11:45 Представяне на насоките за кандидатстване по подмярка 6.1. „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от ПРСР 2014 - 2020 г. за прием 2018 г. и предлаганите безплатни консултантски услуги от НССЗ за подпомагане на млади фермери.
Стилиян Рупов – експерт в НССЗ

11:45 – 12:00 Представяне на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020 (ИСУН) и подаване на проектни предложения чрез ИСУН 2020.
Елена Михова – експерт в ОИЦ – Благоевград

12:00 – 12:30 Дискусия и индивидуални консултации

Програма за срещи след обяд

14:00 – 14:15 Регистрация и кафе

14:15 – 14:30 Представяне на предстоящи възможности за кандидатстване през 2018 г. по програмите, финансирани от ЕСИФСнимка на Деня

Зимни нюанси от плевенския парк "Кайлъка"