Избрани Новини

Ще засадите ли дръвче тази пролет?

Ето къде може да се включите в залесителните прояви на ЮЗДП

ЮЗДП е готово със залесителните мероприятия по повод Седмицата на гората  2018 2-5/10-13 април. Мотото тази година е "Децата и гората на България за бъдещето на зелена Европа".
2 АПРИЛ /ПОНЕДЕЛНИК/
Място: Габрово, зала „Възраждане”
Начало: 11.00 - 15.00  часа
Национално откриване на Седмицата на гората 2018 г.
3 АПРИЛ /ВТОРНИК/
Област СОФИЯ град
Място: ТП „Държавно горско стопанство София”, кв. Абдовица, район Искър
Начало: 10.00 – 15.00 часа
Залесяване на 4 дка горски територии след санитарна сеч на тополи по поречието на река Искър. Участват служители от централното управление на ЮЗДП и „ДГС София”.
ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД
Място: Благоевград, пред административната сграда на „ДГС Благоевград”
Начало: 10.00 – 13.00 часа
Безвъзмездно предоставяне на 500 броя семенищни фиданки за залесяване на граждани. Фиданките са от видовете източна туя, аризонски кипарис, червен дъб, кестен, птиче грозде и са произведени в горския разсадник на стопанството.
4 АПРИЛ /СРЯДА/
ОБЛАСТ ПЕРНИК
Място: „ДЛС Витошко-Студена”
Начало: 10.00 – 12.00 часа
ЮЗДП е домакин на традиционното залесяване от служители на МЗХГ, ИАГ, партньорски организации, журналисти. Връчване на награди на служители от други институции и представители на медиите. Пресконференция.
/Фиданките за залесяването се осигуряват от Югозападното държавно предприятие/.
ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД
Място: с. Брежани, района на „ДГС Симитли”
Начало: 10.30 часа
Засаждане на нови 4 дка с фиданки от питомен кестен в района на с.Брежани – съвместна инициатива на ЮЗДП, „ДГС Симитли” и Сдружение „Хора и традиции”. В рамките на проявата е и традиционната среща с лесовъди- ветерани от Благоевградска област.
5 АПРИЛ /ЧЕТВЪРТЪК/
ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД
Място: землище на с. Мечкул, района на „ДГС Симитли”
Начало: 9.30 – 13.30 часа
Посещение с журналисти и запознаване с лесокултурните дейности по почистване на изгорелите горски площи след пожара над Кресна през август м.г., подготовка на почвата и започналото залесяване.
Пресконференция.
Обяд. Отпътуване за Благоевград.
Участват: директорът на ЮЗДП инж.Дамян Дамянов, директорът на „ДГС Симитли” инж.Иван Герин, експерти, журналисти и др.
10 АПРИЛ /ВТОРНИК/
ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД
Място: землище на с. Стара Кресна, „ДГС Кресна”
Начало: 16.00-18.00 часа
Залесяване на опожарена горска територия. Участват представители на МЗХГ, ЮЗДП, ИАГ, РДГ Благоевград и др.
11 АПРИЛ /СРЯДА/
ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ
Място: „ДЛС Осогово”
Начало: 10.00 часа
Национална инициатива „Лесовъд за един ден” – залесяване и провеждане на интерактивни игри с ученици от 4-ти клас на Трето ОУ „Марин Дринов”. /Съвместна инициатива на ЮЗДП и РДГ Кюстендил/.
Място: района на гр.Рила, „ДГС Рилски манастир”
Начало: 11.00 часа
Залесяване с журналисти от БТА по повод 120 години от създаване на агенцията.
12 АПРИЛ /ЧЕТВЪРТЪК/
ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ
Място: землище на с. Падала, „ДГС Рилски манастир”
Начало: 10.30 часа
Залесяване от участниците в неформалната среща на генералните директори по горско стопанство в ЕС /събитието е включено в програмата на Българското председателство на Съвета на ЕС/.
Място: гр. Сапарева баня, района на „ДГС Дупница”
Начало: 11.00 часа
„Лесовъд за един ден” - Залесяване и интерактивни игри с ученици от училище "Христо Ботев" в гр. Сапарева баня в парка на училището.
ОБЛАСТ ПЕРНИК
Място: с.Кладница, района на „ДЛС Витошко-Студена”
Начало: 10.30 часа
Залесяване с ученици от „Българско школо” – София, върху площи, освободени от корояди - съвместна инициатива на ЮЗДП и „Овергаз”.
13 АПРИЛ /ПЕТЪК/
ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД
Място: парк „Бачиново, района на „ДГС Благоевград”
Начало: 10.00 – 13.00 часа
Национална инициатива „Лесовъд за един ден” – залесяване и провеждане на интерактивни игри с ученици от 5-ти клас на Седмо ОУ „Кузман Шапкарев”. /Съвместна инициатива на ЮЗДП и РДГ Благоевград/.
Място: района на „ДГС Катунци”
Начало: 10.30 часа.
Национална инициатива „Лесовъд за един ден” – залесяване и провеждане на интерактивни игри с ученици от ОУ „Хр. Ботев” – с. Катунци. /Съвместна инициатива на ЮЗДП и РДГ Благоевград/.
ОБЛАСТ ПЕРНИК
Място: „ДЛС Витошко-Студена”
Начало: 11.00 часа
Залесяване с участието на областния управител на Перник Ирена Соколова и представители на Областните дирекции на МВР и „Пожарна безопасност и защита на населението” – Перник.  
/Фиданките се осигуряват от ЮЗДП/.
„РАСТЕМ ЗАЕДНО С НАШАТА ГОРА”
Третото издание на обр азователната и екологична и нициатива на ЮЗДП ще се проведе в периода от 10-13 април във всички териториални поделения.
10.04.2018 г.                      
- „ДГС Брезник”, 11.00 часа - Залесяване с деца от СУ "Васил Левски" - гр. Брезник – 25 деца.
- „ДГС Дупница” - залесяване с деца от Дома за деца, лишени от родителски грижи "Олга Стоянова" в градски парк "Рила"- гр. Дупница - 30 деца.
- „ДГС Елин Пелин”, 10.30 часа - Залесяване с ученици от ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - с. Априлово, общ. Горна Малина – 20 деца.
11.04.2018 г.
- „ДГС Белица”, 14.00 часа – Залесяване в м. Трестеник с ученици от 8-ми клас от двете средни училища в Белица – 70 участници.
- „ДЛС Дикчан”, 10.00 часа – Залесяване с ученици от отряд „Зелени патрули” към СУ „Св.Св. Кирил и Методий”- 15 деца
- „ДГС Гърмен”, 10.00 часа - Залесяване с ученици от СОУ „Св. Св. Кирил и Методий” в землището на с. Гърмен – 15 участника
- „ДГС Елешница”, 10.00 часа - Беседа и конкурс за рисунка сред учениците от 1-4-ти клас от ОУ „Братя Миладинови” на тема: „Растем заедно с нашата гора”.
14.00 часа – Залесяване в двора на училището - 25 деца.
- „ДГС Етрополе”, 9.00 часа - Залесяване с ученици от СУ „Христо Ясенов" гр. Етрополе – 30 деца.
- „ДГС Земен”, 13.00 часа - Залесяване с ученици от всички класове на СУ „Св.Св. Кирил и Методий” – Земен, в двора на училището – 100 ученици.
- „ДГС Ихтиман”, 10.00 часа - Залесяване с ученици от СОУ "Христо Ботев", гр. Ихтиман – 20 участника.
- „ДГС Костенец”, 10.00 часа  - Залесяване с ученици от VІ - VІІ клас от ОУ "Кирил и Методий" - гр. Костенец – 25 участника.
- „ДГС Първомай”, 10.00 часа – Залесяване с ученици от СУ „Св. Паисий Хилендарски” – с. Първомай в горски разсадник „Златарево” – 30 участници.
- „ДГС Разлог”, 14.00 часа  - Залесяване с деца от ОУ "Паисий Хилендарски" с.Баня – 30 деца
- „ДГС Самоков”, 10.00 часа - Залесяване с 30 ученици в двора на ОУ "Митрополит Авксентий Велешки"- 30 деца.
- „ДГС Сливница”, 10.00 часа - Залесяване с около 40 ученици СОУ "Св. Св. Кирил и Методий" и запознаване на учениците с лесовъдската дейност на стопанството – 40 деца.
- „ДГС Якоруда”, 14.30 часа - Залесяване с ученици от СУ „Св.Св. Кирил и Методий” – 15 деца.
12.04.2018 г.
- „ДЛС Арамлиец”, 13.30 часа - Залесяване с ученици от НУ "Христо Ботев" гр. Елин Пелин – 15 деца
- „ДГС Белово”, 13.00 часа – Озеленяване на парка в гр. Белово с ученици от СОУ „Ал. Пипонков – Чапай” – 30 деца.
- „ДГС Белица”, 14.00 часа – Залесяване в м. Трестеник с ученици от 8-ми клас от двете средни училища в Белица – 70 участници.
- „ДЛС Витошко-Студена”, 10.30 часа - Залесяване с ученици от ОУ "Св. Климент Охридски", с. Кладница – 20 деца.
- „ДГС Катунци”, 11.30 часа – Залесяване с ученици от ОУ „Хр. Ботев” - 40 участници.
- „ДГС Кресна” – Залесяване с ученици в двора на стопанството. – 10 участници.
- „ДЛС Осогово”, 13.00 часа - Залесяване с деца от 5-ти клас на III-то ОУ "Марин Дринов" – 50 деца.
- „ДГС Невестино”, 9.30 часа - Залесяване с ученици от ОУ "Христо Ботев"- с. Невестино, в участък в района на с. Еремия. Ще участват и представители на РС ПБЗН- Кюстендил – 20 деца.
- „ДГС Радомир”, 10.00 часа - Залесяване и провеждане на интерактивни игри с ученици /4-ти клас/ от Начално училище "Архимандрит Зиновий" - Радомир и ОУ "Хр. Смирненски". С участието на РДГ Кюстендил, РС "ПБЗН" Радомир и Ловно-рибарско сдружение "Радомир" – 50 деца.
- „ДГС Симитли”, 10.30 часа – Залесяване с ученици от гр. Симитли и с. Осеново  - 80 участника.
- „ДГС Струмяни”, 10.00 часа - Залесяване с ученици от СУ "Св. Паисий Хилендарски" - с. Микрево – 12 ученици.
- „ДГС Трън”, 13.30 часа - Залесяване с  ученици от СОУ „Гео  Милев” – гр. Трън – 10 деца.
13.04.2018 г.
- „ДГС Гоце Делчев”, 10.00 часа - Залесяване с ученици от ПМГ „Д. Талев” в землището на с. Добротино – 30 участника.
- „ДГС Кюстендил”, 13.30 часа - Залесяване в землището на с. Драговищица с ученици от 5-7 клас на ОУ „Христо Ботев” – Кюстендил – 37 участници.
- „ДГС Места”, 10.00 часа - Залесяване с ученици от училище „Св.Св.Кирил и Методий” – с. Места – 13 деца.
- „ДГС Пирдоп”, 9.00 часа - Залесяване с  ученици от  СОУ "Любен Каравелов" - Копривщица – 10 деца.
- „ДГС Рибарица”, 11.00 часа - Залесяване с ученици от ОУ "Георги Бенковски"- с. Рибарица в м. Костина – 25 деца.
- „ДГС Рилски манастир”, 13.00 часа - Залесяване с ученици от ОУ „Аверкий Попстоянов” –  Рила – 75 участници.Топ Новини

Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)