Провежда се лекция за бъдещи и настоящи родители

Дискусията ще се проведе на 28 март от 10:00 часа

Община Благоевград за пореден път провежда лекция от поредицата беседи, насочени към бъдещи и настоящи родители с деца до 3 годишна възраст.
Дискусията ще се проведе на 28 март 2018г. /сряда/ от 10:00 часа в зала № 5 на Община Благоевград. Основен лектор на лекцията ще бъде д-р Маруся Славова – педиатър. В рамките на един час, родителите ще могат да получат консултации по важни за тях въпроси, свързани с отглеждането на най-малките. По време на срещата д-р Славова ще разкаже за етапите на ранното детско развитие, особеностите и способностите на новороденото и малкото дете и за развитието на детето от 0 до 3 години.
Участието в събитието изисква предварително записване и е напълно безплатно. Можете да заявите вашето присъствие по следните начини: да потвърдите на: https://www.facebook.com/events/399489403795593/ ; да се обадите на тел. 0876 181 114; да пишете на e-mail: school@9meseca.bg или да потвърдите в събитието в нашия сайт www.9m-bg.com
Срещите за бъдещи и настоящи родители са инициатива на Общностен център „Ранно детско развитие“, създаден и функциониращ в изпълнение на проект „Услуги за ранно детско развитие в Община Благоевград” на Община Благоевград. Проектът се осъществява по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014–2020 г., процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие “ с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд.
Реализирането на проекта е част от следваната политика на кмета на Благоевград д-р Атанас Камбитов за осигуряване на грижи за децата на Благоевград и техните родители.
Срещите са част от предвидените дейности по предоставяне на услугата „Предоставяне на психологическа подкрепа и консултиране на бъдещи и настоящи родители за формиране и развитие на родителски умения“.
С реализирането на проекта се цели увеличаване на готовността на децата и мотивацията им за равен старт в училище.