При намиране на бедстващи птици информирайте РИОСВ

Трябва да се потърси помощ на "зеления“ телефон 073/885160

Във връзка със застудяването и необичайно ниските температури, както и зачестилите сигнали за бедстващи птици от вида бял щъркел (Ciconia ciconia), от РИОСВ Благоевград информират:
При намиране на бедстващи птици в безпомощно състояние в населените места или около тях, гражданите трябва да потърсят помощ на „зеления“ телефон 073/885160 на Регионална инспекция по околна среда и води, в чийто териториален обхват се намират.
Във връзка с намирането на бедстващи птици от вида бял щъркел, от помощ се нуждаят паднали на земята щъркели, допускащи хората до себе си и птици с обледенени и замръзнали крила. Застудяването и снежната покривка през последните дни не застрашават живота на щъркелите. Водоемите не са замръзнали, има мишки полевки, с които щъркелите се хранят. Когато са нахранени, студът не е проблем за тях.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"