Избрани Новини

И днес в Разлог представят проект за саниране на сгради

Събитието е от 17.00 часа в Младежкия център

Днес от 17.00 часа в Разлог, Младежки център /ДНА/, зала на Общински съвет - Разлог ще се проведе конференция и пресконференция по повод стартиране на проект „Повишаване енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в Разлог – първа група (СС "Предел" - ул. "Опълченска" 2, СС "Блок Гоце Делчев"- ул. "Гоце Делчев" 1, СС "Голак" - ул. "Христо Ботев" 10, СС "Старата аптека" - ул. "Христо Ботев" 9)“, Договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.001-0115-C02. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.Топ Новини

Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)