Избрани Новини

Световнопризнатият учен проф.Пламен Атанасов посети ЮЗУ

Изнесе лекция на тема "Ново поколение електрокатализатори за горивни елементи"

Директорът на  Центъра за микроинженерни материали към Университета на Ню Мексико, Албакърки, САЩ и вицепрезидент на Международната електрохимична асоциация (International Society of Electrochemistry) проф.Пламен Атанасов бе гост на Югозападния университет "Неофит Рилски".
Посещението му в университета е по покана на ръководителя на Иновационния [ентър за eко eнергийни jехнологии (ИЦЕЕТ) и зам.декан по научноизследователската дейност на Природо-математическия факултет при ЮЗУ "Неофит Рилски" проф. д-р Марио Митов.
В рамките на 4-дневната си визита проф.Атанасов се запозна с дейността на Иновационния център и бяха обсъдени възможности за активно сътрудничество за реализиране на мащабни научноизследователски проекти, финансирани от различни международни програми. Бяха дискутирани ключови въпроси относно изпълнението на текущ проект "Нови горивни елементи, базирани на химични и микробни процеси", осъществяван в ИЦЕЕТ от екип под ръководството на проф. Митов, както и приложението на биологичните горивни елементи в бъдеща технология за пречистване на отпадни води.
Световнопризнатият учен се срещна с преподаватели, студенти и докторанти, пред които изнесе публична лекция на тема "Ново поколение електрокатализатори за горивни елементи". Проф. Атанасов представи иновативен подход, разработен от неговия екип, за създаване на катализатори несъдържащи благородни метали, както и приложението им в разнообразни енергопреобразуващи технологии - от горивни елементи за автомобилната индустрия до устройства за пречистване и обезсоляване на води.

Професионалната кариера на проф. Пламен Атанасов започва в Централната лаборатория за електрохимични източници на ток (понастоящем Институт по електрохимия и енергийни системи) към БАН, където защитава своята докторска дисертация. Специализира в областта на биоелектрохимия на ензимите в Института по електрохимия "Фрумкин" в Москва. През 1992 г. се премества в Университета на Ню Мексико (UNM), Албакърки, САЩ, където участва в разработването на разнообразни електрохимични биосензори за приложение в биомедицината, екологията, безопасността на храните и отбраната. През 1999 г. Пламен Атанасов е привлечен от Superior MicroPowders LLC (придобит по-късно от Cabot Corp.) като ръководител на проект за разработването на катализатори на горивни елементи в индустриален мащаб. През 2007 г. проф. Атанасов основава Центъра за възникващи енергийни технологии (CEET) към Университета на Ню Мексико. В периода 2012-2013 е Декан по научните изследвания към Института по инженерство на UNM. От 2015 г. е директор на Центъра за микроинженерни материали (CMEM) на UNM. Проф. Атанасов е асоцииран с Националната лаборатория "Лос Аламос" и е почетен професор на БАН. През 2015 г. е избран за Вице-президент на Международната електрохимична асоциация. Понастоящем е почетен професор по Химично и биологично инженерство и Химия и химична биология. През настоящата година проф. Атанасов е официално въведен в Националната академия на изобретателите на САЩ.
Разнообразните научно-изследователски програми на проф. Атанасов са насочени към разработването на нови неплатинови електрокатализатори за горивни елементи, нано-структурирани катализатори за окисляване на комплексни горива, нови материали и технологии за преобразуване и съхранение на енергия, ензимни и микробиални горивни елементи и други иновативни биоелектрохимични системи и технологии. Неговите изследователски програми са финансирани от DOE-EERE и DOD-ARO, NSF и Bill & Melinda Gates Foundation. Той притежава 54 патента, значителен брой от които са лицензирани и са в основата на няколко катализаторни продукта. Проф. Атанасов е публикувал над 360 рецензирани научни статии, 20 глави в книги и е редактирал книга за ензимни горивни елементи. Член е на редакционните колегии на ACS Applied Energy Materials, ChemElectroChem (Wiley-VCH) и Electrocatalysis (Springer). Бил е научен ръководител на 33 успешно защитили докторанти и редица постдокторанти в UNM. За наша чест, сред тях е и д-р София Бабанова, защитила първата дисертация в България в областта на микробиалните горивни елементи в нашия университет.
Топ Новини

Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)