Противодействия срещу корояда обсъждат в Кюстендил

Семинар събира специалисти от България и Европа

Днес и утре в парк-хотел "Кюстендил" в Кюстендил се провежда семинар на тема "Устойчиво управление на горите в Осогово – обмен на опит и добри практики в борбата с корояда".

За участие в срещата са поканени като заинтересовани страни – представители на ДЛС Осогово, ДГС Кюстендил, ДГС Невестино, РДГ Кюстендил, община Кюстендил, община Невестино, неправителствени организации, Лесотехнически университет, Институт по гората, Лесозащитна станция - София и др.

Основен лектор на семинара е Бернард Перни от Института за опазване на гората към Центъра за изследване на гората, Австрия. В рамките на събитието е предвидено и посещение на терен на територии, нападнати от корояд.

Целта на семинара е споделяне на европейския опит и демонстриране на добри лесозащитни практики и концепции  за устойчиво лесовъдство в защитени територии, нападнати от корояд, начини за наблюдение и методи за борба с вида. Той е насочен към всички, които участват активно в планирането и вземането на решения, касаещи устойчивото стопанисване и управление на горите, в справянето с  нападения и щети, нанесени от корояда, както и в проучването на процесите в горите.

Дейността се извършва в рамките на проект „Устойчиво бъдеще за хората и природата в Осогово” от Българска Фондация Биоразнообразие в партньорство с Македонското екологично дружество.

За допълнителна информация: 0896 79 89 11 – Таня Георгиева-Шнел (координатор на проекта)Снимка на Деня

Щрихи от Плевен