Избрани Новини

Санират читалището в Разлог

По проекта ще се изпълнят строително-монтажни работи

Община Разлог стартира изпълнението на проект за прилагане на мерки за енергийна ефективност в сградата на НЧ „15 септември 1903-1909г.” Общата стойност на проекта е 1 025 480,61 лева, от които Европейското съфинансиране е в размер на 853 194,30 лева, националното съфинансиране е 150 563,71 лева, собственото съфинансиране е 21 722,60 лева.

По проекта ще се изпълнят строително-монтажни работи, които включват топлинно изолиране на външните стени, подмяна на прозорци и врати със система от PVC профил и стъклопакет, ремонт на покрив, топлинно изолиране на покрив и под, подмяна на водопроводната и канализационната инсталации, също така ще бъде доставен и монтиран котел за отопление на газ, ще бъде извършен ремонт на санитарните помещения, ще бъде ремонтирана и мълниезащитната инсталация на сградата, ще се извърши ремонт на външни парапети и други.

Инж. Красимир Герчев, Кмет на община Разлог подчерта изключително важната роля на сградата на читалището за културния живот на жителите и гостите на Разлог.

Николай Орозов, Председател на НЧ „15 септември 1903-1909г.” гр. Разлог коментира, че проекта на общината е най-мащабният ремонт, който ще бъде извършен от построяване на читалището до сега. Той акцентира и върху факта, че читалището е пазител и двигател на културния живот и духовността в Разлог.

Това бе обявено на провелата се конференция и пресконференция по проект „Повишаване на енергийната ефективност на обществените сгради в гр. Разлог – сгради на културната инфраструктура”, Договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.001-0023-C01 с бенефициент – Община Разлог. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

 Топ Новини

Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)