Избрани Новини

Съветниците в Благоевград отхвърлиха искането на БСП за комисия за контрол ремонта на площада

Кметът Камбитов подкрепя подобно предложение, когато става дума за проблемни проекти

Общински съвет – Благоевград не прие предложението за създаване на временна комисия за обследване и контрол върху изпълнението на реконструкция на площадното, подплощадното и фонтаните, художествено осветление в централна градска част, между сградите на Общинска администрация – Благоевград, РЗИ, сградата на АУБ и хотел "Ален мак", направено от групата на БСП.

След проведени дебати, 12 от местните парламентаристи гласуваха "за", 14 "против" , а 4 "въздържал" се.

Общинските съветници , които поискаха временна комисия, въпреки липсата на аргументация за необходимостта от такава, бяха Андон Тодоров, Цветозар Балабанов, Янка Шейтанска,  Милан Богдански, Антон Асиски, Гергана Бечаанова – Янчева, Владимир Елезов, Кирил Ваклинов, Албина Анева – Томова, Цвета Рангелова, Валери Смиленов и Злата Ризова.

Кметът на Благоевград д-р Атанас Камбитов бе категоричен, че подкрепя подобно предложение, когато временната комисия касае проблемни проекти, в разрез с изискванията на Управляващия орган, които подлежат на санкции.  За пример посочи проекти, реализирани преди 2011 година, за които Общината е санкционирана в размер на близо 10 млн. лева. "Тези пари трябва да ги платим всички ние", заяви кметът Камбитов

Той допълни, че за проектите, които Община Благоевград изпълнява последните шест години, няма никакви наложени финансови корекции.

"Разбирам добрите намерения. По Оперативните програми има ред, по който се дава информация и това се случва след изрично съгласие на Управляващия орган. Всички реализирани проекти по ОП след 2012 година са проверени от УО, от ОСЕС, от всички контролни органи и Община Благоевград няма никакви корекции. В момента, по въпросния проект, който е част от ОПРР, Община Благоевград е една от първенците в страната. На никой не е отказана каквато и да било информация. Не е проблем на всяка сесия, ние да даваме подробна информация как вървят проектите, има ли проблеми и т.н.

Площадът е символ на Благоевград и не случайно проектът е съобразен и се припокрива изцяло с художествения и архитектурен комплекс, такъв, какъвто го е направил почетния гражданин на Благоевград – арх. Баров", коментира кметът Камбитов.

Той наблегна и на качеството на материалите, които ще бъдат положени при ремонтните дейности. "Относно качеството, контролът е много строг. Здравите плочи, които сега се вадят от площада, се опаковат и се предават на "Биострой" с приемо-предавателен протокол. Направено е обследване на централна градска част и там, където има възможност, счупените плочки ще се подменят със здравите. Площадът е правен преди 30 години, а това е много време. Абсолютно всичко е амортизирано. Под плочата на площада има подземни пространства. Всичко тече, всичко е компрометирано. Относно уличните осветителни тела – тези, които се налага ще бъдат подменени, останалите ще бъдат отремонтирани. Отново подчертавам - всичко е съобразено с архитектурното и художествено решение. На местата, по които минават товарните коли, ще бъде направено двойно укрепване", коментира още кметът Камбитов.

Председателят на Общински съвет Благоевград също не подкрепи искането на БСП за създаване на временна комисия.

"Самото искане създава в обществото впечатление, че има нещо нередно. В същото време, проектът е минал през всички комисии и по направените процедури няма от нито един компетентен орган каквито и де е било забележки. Въпросът е защо се налага тази комисия? Ако ОбС  прави такива комисии, мисля че е коректно да припомня, че се задължихме за доста дълъг период от време, да плащаме едни стари санкции по стари проекти. Защо не създадохме тогава такава комисия? Когато има реални сигнали за некачествено изпълнение, ще създадем такава комисия. В момента говорим хипотетично", коментира Радослав Тасков.

По време на сесията бяха гласувани общо 33 точки.Топ Новини

Снимка на Деня

Таен агент? Настимир Ананиев, скрит зад фикус, подслушва Бойко Борисов