НЧ "Зора"- Кюстендил се отчита

Отчетно-изборното събрание е от 18.00 часа

Днес от 18.00 ч. в клуба на ул.Търговска № 13, Кюстендил във връзка с устава на Народно читалище “Зора-Кюстендил” 2003, Закона за народните читалища и Закона за юридическите лица с нестопанска цел с решение на настоятелството от 19 февруари 2018 г. ще се проведе редовно годишно отчетно-изборно събрание. Ето дневен ред: 1.Годишен отчет за 2017 г.; 2.Проектобюджет и проектоплан за 2018 г. 3.Искане до министъра на културата за постоянно увеличаване на субсидията на читалището с още две бройки; 4. Освобождаване на настоятелството и избор на ново настоятелство.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен