Заседава областната комисия „Военни паметници“

Община Ген. Тошево представи искания за вписване на два нови паметника

Днес, се проведе заседание на Областна комисия „Военни паметници“, председателствано от Областния управител Красимир Кирилов. Секретарят на комисията Красимир Куртев представи внесените от община Добричка документи на новоизграден паметник в село Славеево – паметна плоча на загиналите във войните от с. Славеево. Той подчерта, че анкетната карта е правилно попълнена и всички документи са изрядни и вносители искат разрешение за включване в областния и национален регистри на военните паметници. В хода на обсъждането Радослав Симеонов - Главен експерт в отдел „Военни паметници и военно-патриотично възпитание“ в дирекция „Социална политика“ в Министерството на отбраната, отправи апел на паметниците да се изписват званията и чиновете на загиналите, за да се знае, че това са военни паметници. Комисията единодушно одобри паметната плоча в с. Славеево да бъде вписана в регистъра. Одобрено бе и искане на Община Добричка за промяна на местоположението на военен паметник  - паметна плоча „Добричка епопея 5-7 септември 1916 г.“ в с. Царевец. Мотивът за неговото преместване е, че паметната плоча ще бъде по-добре експонирана върху сградата на кметството в селото, вместо в градинката пред него.

Община Генерал Тошево представи две искания за вписване на два нови паметника – новооткрит военен паметник в с. Дъбовик - „Кенотаф на кандидат подофицер Никола Георгиев Друмев“, както и на новоизграден военен паметник в с. Пчеларово - „Паметна плоча на загиналите във войните за национално обединение 1912-1918 г.“, за които комисията даде одобрение за включване в областния и националния регистри „Военни паметници“.

Към момента в Областния регистър „Военни паметници“ има вписани 102 паметника на територията на цялата област Добрич. След проведеното днес заседание, общият брой ще се повиши и ще станат 105 военни паметника с вписването на новите три в него.

Комисията обсъди работни въпроси по подготовка на документи за други паметници.Снимка на Деня

Зимни нюанси от плевенския парк "Кайлъка"