Извънредна общинска сесия се провежда в Благоевград

Дневният ред е от една точка

Днес в Благоевград ще се проведе извънредна сесия на Общинския съвет. Единствената точка, залегнала в дневния ред на предстоящото заседание, касае даването на съгласие кметът на общината Атанас Камбитов да участва в предстоящото редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“- Благоевград, насрочено за 21.02.2018 г. (сряда) от 11:00 в Конферентната зала на първи етаж, в сградата на Областна администрация Благоевград и упълномощаването му да гласува позицията на общината по предвидения дневен ред. Това предложение бе върнато на последното редовно заседание на местния парламент с мотиви, че съветниците не са имали достатъчно време да се запознаят обстойно с документацията, касаеща дневния ред на Общото събрание, най-вече предложената от „ВиК“ ЕООД - Благоевград Обобщена инвестиционна програма за инвестиции в активи - ВиК системи и съоръжения, публична държавна и публична общинска собственост, които да гарантират поетапно изпълнение на задължителното ниво на инвестициите за целия срок на договора, сключен между Асоциация по ВиК Благоевград и „ВиК“ ЕООД - Благоевград и Подробна инвестиционна програма на „ВиК“ ЕООД - Благоевград за 2018 г. 

Извънредното заседание на Общински съвет - Благоевград ще се проведе днес от 9.30 ч. в зала „22-ри септември“.Снимка на Деня

Златна есен в парк "Кайлъка"