Кметове от Източна Македония посетиха Петрич

11 градоначалници на общини бяха посрещнати от кмета Бръчков

Кметове от източния регион на Македония бяха на посещение в община Петрич. Визитата е по линия на изпълнение на Програма за опазване на природата в Македония. Целта е запознаване с добрите практики по отношение на стопанисването и управлението на защитените територии, зони и местности.

11-те градоначалници на македонски общини бяха посрещнати предиобяд от кмета на Петрич Димитър Бръчков, който накратко запозна гостите с основните акценти от туристическата визитка на община Петрич, обвързани с обявените защитени територии и местности. Кметът подчерта, че едно от най-големите богатства на община Петрич е Природен парк „Беласица”, обявен през 2007 година. Освен това в обхвата на общината е защитената местност Рупите, както и зони в различни райони и населени места.

„Разнообразните  археологически и исторически паметници, богатата история, природата ни, съчетани с традиционното гостоприемство и удобните комуникации, свързват Петрич със света и света с Петрич”, посочи кметът Димитър Бръчков. Той изрази надежда, че след това посещение на място, македонските градоначалници и експерти ще видят един добър пример, който би могъл да се приложи при изпълнение на Програмата за опазване на природата в Македония. С приветствие към домакините излезе кметът на община Кочани Илчо Николов. Той отбеляза, че Петрич е една сериозна природна спирка в научното пътуване на македонската делегация и благодари за посрещането от ръководството на общината. „Оттук с удоволствие ще приемем аргументите и практиката за управление на защитени територии. Ние, градоначалниците от източния планински район на Македония, сме наясно с предизвикателствата, пред които се изправяме ”, посочи Илчо Николов.

На вниманието на кметовете от източна Македония беше излъчена и мултимедия за защитените територии в община Петрич. По-късно делегацията посети дирекцията на Природен парк „Беласица”, където бяха представени модела на управление на защитената територия, финансирането, добрите примери и практики десет години след обявяването на природния парк.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"