По електронен път в Петрич могат да се плащат данъци

Местните данъци и такси могат да бъдат платени и на касите на отдела

По електронен път данъкоплатците в община Петрич ще могат да плащат задълженията си към общинската хазна
Данъкоплатците ще могат да се възползват от това удобство, след като попълнят заявление в отдел „Местни данъци и такси”.
За целта еднократно посещават на място отдела и на база подадено заявление по образец ще получаат специален код за достъп до системата. Кодът се изпраща на посочена от лицето електронна поща. Посредством този код всеки може да провери на https://petrich.imeon.bg задълженията си към Община Петрич и да ги заплати по електронен път. Освен електронно, местните данъци и такси могат да бъдат платени на касите на отдела, където от миналата година е налично и ПОС терминално устройство. На този етап от данъчната кампания за 2018 година в община Петрич, гражданите могат да заплащат данъка върху превозните средства. От средата на следващия месец ще започне заплащането на данък сграда и такса битови отпадъци. До 31.01.2018 г. е крайният срок за подаването на патентна декларация. Лицата, които до 31 януари на текущата година са подали данъчна декларация и в същия срок са заплатили пълния размер на патентния данък, определен съгласно декларираните обстоятелства, ползват отстъпка от 5 на сто. Патентният данък може да бъде внесен и на четири равни вноски, както следва: за първото тримесечие - до 31 януари;за второто тримесечие - до 30 април;за третото тримесечие - до 31 юли; за четвъртото тримесечие - до 31 октомври. Ако бъдат пропуснати срокове, се налагат санкции.
Лицата, които подлежат на облагане с туристически данък, подават декларация по образец в отдел „Местни данъци и такси” до 30.01.2018 г.

 
Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"