Откриха оригиналния ръкопис на първата История на България от Петър Богдан

Проф. Лилия Илиева от Филологическия факултет на ЮЗУ направи епохалното откритие

Професор Лилия Илиева от Филологическия факултет откри оригиналния ръкопис на първата История на България от Петър Богдан. Тази история е с век по-стара от историята на Паисий.
За откритието проф. Лилия Илиева пише в новия брой на реферираното сп. „Балканистичен форум“.  Статията ù е озаглавена „Открит е първият трактат върху българската история: Петър Богдан, за древността на бащината земя и за българските неща“.  Информацията е достъпна вече онлайн на адрес: https://www.academia.edu/35213829/The_First_Tractate_on_Bulgarian_History_Found_Petar_Bogdan_On_the_Antiquity_of_the_Father_s_Land_and_on_the_Bulgarian_Things
Професор Илиева е направила откритието си, работейки по проект, финансиран от Фонд “Научни изследвания“, заедно с екип преподаватели от  Катедрата по български език към Филологическия факултет на Югозападния университет.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"