МОСВ: Целият финансов ресурс за водния сектор по ОПОС ще бъде обявен до края на 2017

Приоритет на правителството е интегрираното устойчиво управление на водите

До края на годината ще бъде обявен целият финансов ресурс в сектор „Води“ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“ (ОПОС). Това съобщи зам.-министърът на околната среда и водите Атанаска Николова днес по време на национална конференция, организирана от Българската асоциация по водите и Камарата на строителите в България, предаде МОСВ.

ОПОС предоставя ресурс в размер на 2,3 млрд. лв. за финансиране на мерки по приоритетна ос „Води“, като досега са обявени 11 процедури на обща стойност над 881 млн. лв. Работи се активно върху реализирането на т.нар. ранни и фазирани ВиК проекти с бенефициенти общините Асеновград, Плевен - Долна Митрополия, Добрич, Приморско, Чирпан, Елхово, Айтос, Враца, Банско, Варна - Златни пясъци, Видин, Тервел и Ямбол. Вече приключиха първите два фазирани проекта – пречиствателните станции на Шумен и Раднево. До края на годината ще бъде обявен и останалият ресурс по оста. Условие за това е финализиране на работата по регионалните прединвестиционни проучвания, които ще идентифицират приоритетните инвестиции във ВиК инфраструктура в агломерации над 10 хил. е.ж. на територията на 16 консолидирани ВиК оператора, каза Николова. С реализирането на тези проекти се цели изпълнение на изискванията на две ключови директиви на ЕС - Директивата за питейните води и Директивата за пречистване на градските отпадъчни води.

Зам.-министърът припомни, че приоритет на правителството е интегрираното устойчиво управление на водите, опазване на екосистемите и зоните за защита на водите, подобряване пречистването на отпадъчни води и управлението на ресурсите от питейна вода по разходоефективен начин. Работата в тази сфера е насочена към изграждане на пречиствателни станции и модернизиране на ВиК мрежите за намаляване на загубите.

На форума Атанаска Николова съобщи още, че ЕК подготвя промени в директивата за питейни води. Те са свързани и със завишаване на изискванията към материалите в досег с питейната вода (от които се произвеждат водопроводните мрежи) и ще бъдат обсъждани по време на Българското председателство на Съвета на ЕС. МОСВ предвижда през следващата година ревизия на законодателството в сектор води.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен