Младежи от 6 страни обсъждат езика на омразата на среща в Банско

В младежкия обмен са включени 7 младежи от Разлог и Банско

Сдружение Алтернативи Интернешънъл организира международен младежки обмен с 43 младежи от България, Турция, Испания, Италия, Франция и Унгария. От 20 до 28 ноевмри Банско ще бъде домакин на младежката среща Hate Free Youth /Младежи без омраза. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на европейската програма за мобилност и обучение Еразъм+. В младежкия обмен са включени 7 младежи от Разлог и Банско, които ще представят България. Темата на международната среща е езикът на омразата сред младите и цели да насърчи толерантността, междукултурния диалог и разбирателството между младите хора от различните култури и религии. В следващите осем дни младежите ще дискутират теми, свързани с расизма, ксенофобията, омразата към мигранти и бежанци, междукултурния диалог, европейските ценности. През първия ден младежите участват в различни игри и работилници за опознаване и изграждане на екип.

Проектът Hate Free Youth се реализира  с финансовата подкрепа на програма Еразъм+, администрирана в България от Центъра за развитие на човешките ресурси и се изпълнява от Сдружение Алтернативи Интернешънъл.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"