Търсят най-заслужилите младежи в Сандански

Обявяват конкурс за награди "С идея за бъдещето на Сандански”

Сдружение „С идея за бъдещето – спорт, образование, култура” обявява конкурс за награди „С идея за бъдещето на Сандански” за ученици и младежи с принос и успехи в областта на образованието, културата, спорта.
Целта на конкурса е да се отдаде заслужено признание на изявили се млади хора от Сандански, постигнали успехи през 2017 година като по-този начин те да бъдат стимулирани да доразвият своите умения и талант.
Награди за конкурс „С идея за бъдещето на Сандански” ще се връчат за успехи и постижения в следните тематични области:
• Образование;
• Култура и изкуство;
• Спорт;
Условия и реда за извършване на номинациите ще протече три етапа:
ЕТАП 1 – Процедура по номинации – От 10 ноември – 22 ноември.
Номиниране и събиране на всички кандидатури, в който всеки жител на община Сандански може да номинира еднократно младежи и ученици на възраст между 13 г.- 26 г. от нашата община, с високи постижения в областите образование, култура и спорт през последните 12 (дванадесет) месеца.
Номинираните в трите области трябва да отговарят на следните критерии :
• Образование – отличен успех в училище или университет, завоювани призови места на олимпиади, състезания, дейно участие в различни форуми, международни проекти и граждански инициативи.
• Култура и изкуство – участие в развитието на културния живот на община Сандански, подпомагане и развитие на човешките културни ценности, културното многообразие и креативност, опазване и популяризиране на културното наследство, участие в доброволчески инициативи, свързани с фестивали за култура и изкуство.
• Спорт и физическа активност – постигнати успехи и завоювани призови места на регионални, национални и международни първенства, насърчаване на физическа активност сред обществото, добър личен пример.
Номиниращите следва да посочат ясни и убедителни доказателства за ефективен принос на номинирания в съответната тематична област.
ЛИНК КЪМ ЕЛЕКТРОННИЯ ФОРМАТ ЗА НОМИНАЦИЯ
 ЕТАП 2 – Селекционна процедура – от 23 ноември до 25 ноември
Номинираните ще се оценяват от комисия в състав :
• Ивелин Терзийски – Председател на Сдружение „С идея за бъдещето – спорт, образование, култура” и инициатор на конкурса.
• Петя Костадинова – Главен експерт в дирекция „Култура” към община Сандански.
• Йорданка Нонева – Директор на дирекция „Стопанска и инвестиционна политика” към община Сандански
• Атанас Атанасов – Журналист и собственик на Sandanski1.com
• Венцислав Айдарски – Изявен спортист от град Сандански, участник в Олимпийските игри през 2016 година.
След направена оценка на номинираните, журито ще класира по 5 номинации от трите области.
ЕТАП 3 – Финален избор и обявяване на резултата – 26 ноември – 3 декември
Финалният избор ще бъде направен чрез ново онлайн гласуване, в който всеки еднократно може да даде своя глас за предпочитания от него участник.

Гласуването на гражданите ще продължи до 3 декември, включително. Крайният победител ще бъде определен по точкова система, в която еднаква тежест (50% на 50%) ще имат гласуване на гражданите и оценката на журито.
Резултатите от конкурса на Сдружение „С идея за бъдещето – спорт, образование, култура” ще бъдат оповестени на 7 декември 2017 г. на официална церемония в „Интерхотел Сандански“ гр. Сандански.
Призьорите в конкурса ще бъдат удостоени с почетна статуетка, грамота и парична награда.
Пълната информация за конкурса е публикувана на сайта на организацията www.ivemlife.com