От догодина залесяват изгорялата гора край Кресна

Общо 800 000 фиданки засаждат в Югозапада

Югозападното държавно предприятие започва възстановяване и подобряване на горския фонд в териториите, които попадат в НАТУРА 2000. Стотици декари с фиданки ще бъдат залесени там, където гората е била унищожена или изсъхнала. Приоритет за горските служители ще бъде възстановяването на гората, която изгоря по време на големия пожар над Кресна.

Дейностите по залесяване обхващат шест от зоните, които попадат в НАТУРА 2000 - Огражден, Малешево, Кресна, Илинденци, Скрино и Витоша.

Преди да започне засаждането на фиданките горските служители ще извършат почистване от нежелани храстови видове и подготовка на почвата.

инж. Вера Станишева - координатор на проекта:
"След това ще се извърши залесяване с произведени от нас фиданки на дървовидната хвойна. По същия начин ще процедираме с косматия дъб, който е основно обхваща тези райони по долината на Струма."

За възстановяване на горите специалистите ще използват контейнерно произведени фиданки в разсадник "Локорско" в столицата.

инж. Вера Станишева:
"По проекта сме предвидили производство на 800 000 фиданки, това са 1000 дка, които ние ще възобновим. 1 млн. фиданки ни е капацитетът годишно."

Залесяването ще започне от териториите над Кресна, където пожар унищожи над 14 000 дка гори тази година.

инж. Станишева:
"При първото производство на тези фиданки почваме да залесяваме пожара, като сме предвидили за 2018-та година ЮЗДП да залеси 200 дка. Като казвам ЮЗДП имам предвид служителите на ЮЗДП. Това ще бъде по време на седмицата на гората 2018 година.”

При добра грижа, специалистите казват, че след 6-7 години от фиданките залесени сега ще стане млада гора. Но за да бъде възстановена напълно флората на територията на Югозападното държавно предприятие, ще са необходими десетки години, информира БНТ.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен