Избрани Новини

Преименуваха социални заведения в Благоевград

Решението се взе на редовната общинска сесия

На редовната сесия на ОбС Благоевград се разгледа и бе прието предложението на кмета д-р Атанас Камбитов за преименуване на част от функциониращите социални услуги в общността и специализирани институции. С взетото решение се променя и капацитета на “Защитено жилище за лица с умствена изостаналост”, което се намира на  ул. “Струма” № 23 от 10 места на 8 места, считано от 1.01.2018 г. Промяната на наименованията се налага във връзка с изменения  по Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане, които са свързани с промяна на наименованията на част от социалните услуги и специализирани институции в държавно делегирана дейност. Социалните услуги, финансирани със средства от държавния бюджет, се преименуват с цел да бъде спазена законовата рамка.
От следващата година Центърът за настаняване от семеен тип за деца/младежи без увреждания на ул. “Катина и Янчо Хайдукови” № 83 се прие да бъде преименуван на Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания, Центърът за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания, намиращ се на ул. “Борис Ангелушев” № 4 става  Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост “Вяра”, Центърът за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания на ул. “Борис Ангелушев” № 6 преминава в Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост “Надежда”. Центърът за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания с адрес Благоевград, ул. “Трудолюбие” № 7 ще носи името Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост “Свети Йоан Рилски”.
Бе прието още  Дневният център за възрастни с увреждания “Зорница” на ул. “Скаптопара” № 28  да се преименува в Дневен център за пълнолетни лица с увреждания “Зорница”, Дневният център за възрастни хора – ПСУ ”Светлина” на  ул. “Славянска” № 40 в Дневен център за пълнолетни лица с увреждания “Светлина”.
В предложението бяха включени също Центърът за социална рехабилитация и интеграция за деца, който става  Център за социална рехабилитация и интеграция, Защитеното жилище за хора с психични разстройства - Защитено жилище за лица с психични разстройства “Искра”.  Промяна в наименованието ще има и Защитеното жилище за хора с умствена изостаналост на ул. “Струма” №23, което ще носи името Защитено жилище за лица с умствена изостаналост “Струма”. Защитеното жилище за хора с умствена изостаналост на ул. “Тодор Александров” № 98 се преименува на Защитено жилище за лица с умствена изостаналост “Слънчев дом”, Домът за възрастни хора с деменция “Свети Мина” в с.Падеш преминава в Дом за пълнолетни лица с деменция “Свети Мина”.

 Топ Новини

Снимка на Деня

Аспарухово отбеляза Кръстовден