Какво ще се случва с кестеновите гори?

Учени от БАН и експерти ще коментират бъдещето на вкусния плод

Проблеми и перспективи за развитие на кестеновите насаждения в района на Брежани ще обсъждат на кръгла маса. Ще се разискват възможностите за създаване на нови кестенови плантации; постигане на устойчиво добро здравословно състояние на кестеновите гори; разширяване на възможностите за използване на кестеновите плодове и дървесина; развитие на страничното ползване в кестеновите гори. 
Кръглата маса ще се проведе днес от 11:30 часа в сградата на Югозападно държавно предприятие в Благоевград. Събитието се организира съвместно със Сдружение „Хора и традиции” и е част от програмата на Осмия празник на брежанския кестен.
Кръглата маса ще бъде открита от директора на ЮЗДП инж. Дамян Дамянов и кмета на община Симитли Апостол Апостолов. 
Целта е да се формира ясна концепция за развитие на кестеновите гори в Пирин с техните екосистемни, икономически и социални функции. Участие ще вземат представители от БАН, Лесотехническия университет, СУ „Св. Климент Охридски”, Българската агенция по безопасност на храните, Лесозащитна станция – София. 
В рамките на кръглата маса ще бъде открита изложба от пленера „Живопис 2017”, в която петима художници - Мариана Маринова, доц. Пенчо Добрев, Валентин Ангелов, проф. Георги Драчев и Румен Дешев ще представят творбите си, съобщават от Община Симитли.