Избрани Новини

Мини "Бобов дол" се свиха до 1 000 души

Допреди 20 години личният състав бил 9800-10 000

Съставът на дружеството "Открит въгледобив - Бобов дол" вече е намален на около  1000 -1100 души, коментират работещи в мините. Допреди 20 години личният състав бил 9800-10 000. Тогава работели 5 рудника за подземен и един за надземен добив. Последвала касапница по ликвидирането на основни звена в мините - от рудник "Мламолово" и рудник  "Иван Русев", до затворения през юни т.г. /окончателно/ най-голям рудник на Балканите - "Бабино". Последните няколко дни започнали съкращения r на аoминистрацията и на техническия персонал в мини "Бобов дол", съобщиха от ръководството. Това са налага заради намалелия обем на производството на въглища,  поясни шефът на дружеството инж. Харалампи Златанов, информира kmeta.bg.

Съставът на администрацията се оптимизира, съкращават се хора на пенсионна възраст,  както и освидетествани от ТЕЛК за някакво зяболяване, специалисти, от закрити производства и обекти. Неофициално се коментира по Бобов дол, че администрацията на мините е свита на 40-45 служители. От 10 етажа на административната сграда са заети едва 3. При това сградата се полза под наем - тя е собственост на държавното предприятие мини "Бобов дол", което от години е вликвидация, поясняват информирани. Иначе приключва съкращаването на миньори от "Открит  въгледобив -Бобов дол", започнало в края на м.г.. При закриването на най-големия рудник "Бабино" и на част от рудник "Фундаментал" са освободени около 400 души. Същевременно са обявени за назначаване 25 места за шофьори, фадромисти и работници на рудника за открит добив на въглища. "Някои от миньяорите сами напускат - при лошите перспективи на въгледобива в Бобов дол. Както е тръгнало, ще остане само кариерата, откритият рудник, другото ще приключи", песимистично се произнасят капацитети по въгледобива по Разметаница.Топ Новини

Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)