Над 500 млн.лв. са европейските средства за ремонт на учебни заведения

Савеклиева: Учебни заведения в Благоевградско получават европейски средства за ремонти и за спортна инфраструктура

Над 500 млн.лв. европейски средства по управляваната от министерството на регионалното развитие и благоустройството програма „Региони в растеж” имат на разположение общини, министерства и университети в цялата страна за ремонт на учебни заведения. Това каза народният представител от ПП ГЕРБ-Благоевград и областен координатор на партията Даниела Савеклиева във връзка с предвидените инвестиции за подобряване на образователната инфраструктура в страната.
Досега са сключени 75 проекта за 349,7 млн.лв. С тези средства училища, детски градини и висши учебни заведения ще бъдат модернизирани, ще се повиши енергийната ефективност в тях. Освен това ще бъдат осигурени ново обзавеждане и оборудване. Ще се облагородят дворни пространства и прилежащи терени.
Тя уточни, че 130,7 млн. лв. безвъзмездна помощ са предоставени на общини за 17 проекта за ремонт на общински училища и детски градини, както и за професионални училища. Още 22 общини ще получат нови над 213 млн.лв.  Така в 39-те най-големи общини в страната ще бъдат реализирани общо 75 проекта на стойност 350 млн.лв.
„Общо 5 проекта на министерствата на  културата и на младежта и спорта за училища към тях за близо 14 млн.лв. също ще  бъдат финансирани от програмата. Със 162,5 млн.лв. ще бъдат ремонтирани 40 професионални училища. Модернизирани ще бъдат и 13 университета с над 42,5 млн.лв.”, каза още Савеклиева.
По думите й в рамките на приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОПРР 2014-2020 е предвидено финансиране на спортна инфраструктура изцяло чрез финансови инструменти с индикативен бюджет 93,2 млн. лв.
„В Благоевградска област в процес на сключване на договори са проекти на общините Петрич и Гоце Делчев, община Благоевград предстои да подаде проекти.
Общините Петрич и Гоце Делчев са със сключени договори за над 11 млн. лв. за спортна инфраструктура. В община Петрич с осигурените средства в размер на 5 642 961,43 лв. ще се ремонтира физкултурният салон и ще се изгради футболно игрище в гимназия „Пейо Яворов”, в III ОУ „Гоце Делчев“  ще се изградят спортни площадки, а в детска градина „Калина Малина” ще се закупят уреди и ще се монтира фитнес на открито. От новите спортни съоръжения ще се възползват 2480 деца и ученици”, коментира народният представител от ГЕРБ.
Даниела Савеклиева уточни, че, в Гоце Делчев за обновяване на образователната структура са одобрени проекти и осигурени средства на стойност 6 186 670 лв. С тях ще се  ремонтират и разширят физкултурните салони  на Второ основно училище „Гоце Делчев“ и в ЦДГ №4 „Радост“, а в ОДЗ №1 „Калинка” ще се обособи такъв. От тях ще се възползват 900 деца и ученици.
По думите й по  процедурата община Благоевград  има проект „Мерки за подобряване състоянието на образователната инфраструктура” на стойност 3 923 211 лева , който предстои да бъде подаден.
„По Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“ от общо 22 проекта за образователна инфраструктура на стойност 26,1 млн. лв. 1 816 212 лева безвъзмездна финансова помощ ще получи Община Разлог за повишаване на енергийната ефективност на физкултурните салони в СОУ „Братя Каназиреви” и ОУ „Никола Парапунов”. Средствата са предвидени за топлинно изолиране на външни стени и покрив, подмяна на прозорци и врати, доставка и монтаж на система от слънчеви колектори, цялостна подмяна на ВиК инсталация и др.  От осигурените средства ще се възползват  1040 деца.
По проект „Инвестиции в подобряване качеството на образователната среда в Благоевградска професионална гимназия” са осигурени като безвъзмездна финансова помощ 1 399 509 лева.
Община Сандански има одобрен проект на стойност 1 400 000 лв. по проект за реконструкция и модернизация на Земеделска професионална гимназия "Климент Тимирязев" - град Сандански”, уточни Савеклиева.