Избрани Новини

Ново кухненско оборудване ще има Домашен социален патронаж в Петрич

Обслужва 300 социално слаби лица и самотно живеещи пенсионери

Социалният проект се реализира  с финансовата подкрепа на Фонд „Социална закрила" и съфинансиране от Община Петрич. Стойността на проекта е 24 687,42 лв. с ДДС, от които 22 218,68 лв. идват от фонд „Социална закрила", а сумата от 2 468,74 лв. собствени средства на Община Петрич.  Основната цел на проекта е да се повиши качеството на предлаганите социални услуги от Домашен социален патронаж - Петрич чрез подобряване и модернизиране приоритетно на материалната база. Освен това ще се осигурят по-добри и безопасни условия за работа на заетите в звеното.
Домашен социален патронаж Петрич обслужва 300 социално слаби лица и самотно живеещи пенсионери. Дейността му е свързана също с осигуряването на храната за болницата , за част от детските градини и ца дневните центрове „Слънце и „Надежда". Изхранват се допълнително и 70 души по проект „Осигуряване на топъл обяд в Община Петрич".Топ Новини

Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)