Надписът на Касандър е експониран в античен град Хераклея Синтика

Надгробната плоча произхожда от южния некропол на античния град

Надписът в стихотворна форма на Касандър, който беше спасен през пролетта на 2017 г., вече е експониран в античен град Хераклея Синтика в местността Рупите край Петрич, информират от Историческия музей в Петрич. Надгробната плоча произхожда от южния некропол на античния град. Преводът е направен с любезното съдействие на Николай Шаранков.

Κάσανδρος ὁ βιοθα-
νὴς ἐγώ ποτε μοῦνος
ὁδεύων ἐκ Παυταλίης ...
τ’ ἐρχόμενος ἐς Σαρμέαν
τὸν ἐμὸν βίον ἐξετέλεσα· 5
προύδωκέν με φίλος
Λαέρτου γόνος.
εἶτ’ ἐπανελθὼν ὁμοπά-
τριος οὑμὸς ἀδελφὸς
εὗρέν με ἐν κονίῃ δε- 10
δ<μ>ημένον δινῶν τε οἱ-
π’ ἀνθρώπων σώσας
τ’ ἐμοῦ λίψανα τῷδε
τύμβῳ φιλοστοργί-
ης ἵνεκον, οὔνομα 15
Πυρρίας· vacat
σοίν τε ἐμὺ κὲ τέκνῳ μ-
ου Ἀρτεμιδώρῳ κὲ αὑτῷ
κὲ συνβίῳ Βενερίᾳ
ζώουσιν.

„Аз, умрелият от насилствена смърт Касандър, завърших
живота си, когато веднъж пътувах сам от Пауталия и отивах към
Сармея: предаде ме приятел, (подобен на) сина на Лаерт. Сетне
моят брат от общ баща, като се завърна, ме откри в праха погубен
от ужасни хора, и като спаси останките ми, (ги положи) в този
гроб в знак на братска любов; името му е Пирий. Освен за мен,
(той направи гробницата) и за живите: за чедото ми Артемидор,
за себе си и за съпругата (си/ми?) Венерия.“Снимка на Деня

Щрихи от Плевен