Избрани Новини

Мечка и два вълка във Влахи не са регистрирани в РИОСВ - Благоевград

Извършиха проверка на Центъра за едри хищници на Сдружение за дива природа (СДП) "Балкани“

РИОСВ – Благоевград извърши проверка на условията за отглеждане на животни в Център за едри хищници на Сдружение за дива природа (СДП) „Балкани“ в с. Влахи, община Кресна, който е регистриран през 2014 г. Експертите констатираха, че в него към настоящия момент се отглеждат два екземпляра Кафява мечка (Ursus arcos) и два екземпляра Вълк (Canis lupus), които бяха показани от медиите по време на пожара в Кресненското дефиле. В РИОСВ-Благоевград е регистрирана само една от мечките, а другите животни нямат необходимите регистрации.

Мъжкият екземпляр кафява мечка е предоставен от РИОСВ - София на Сдружение за дива природа „Балкани“ за отговорно пазене и отглеждане. РИОСВ - Благоевград е издал регистрационна карта за него с № БЛ-027/03.08.2006 г. по чл. 91 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Женският екземпляр кафява мечка е предоставен от Държавно ловно стопанство „Кормисош“ с договор за отглеждане от СДП - Балкани. От РИОСВ – Благоевград не е издавана регистрационна карта по реда на чл. 91 от ЗБР. Двата вълка са предоставени от Зоокът - Павликени и Зоопарк-Стара Загора с договор за размножителен заем. За тях не са издавани регистрационни карти по реда на чл. 22 ал. 1 от Закона за защита на животните (ЗЖЖ). Предвид констатираните при проверката нарушения на ЗБР и ЗЖЖ, предстои образуване на административно-наказателна процедура.
Кафявите мечки се отглеждат в непосредствена близост да регулацията на с. Влахи на разстояние по-голямо от предвиденото в закона, в железобетонно заграждение с метална мрежа и електро ограда, подсигурена с кльон на площ от 2500 кв.м. Вълците се отглеждат над регулацията на с. Влахи в железобетонна ограда с метална мрежа, подсигурено с кльон, с площ 1500 кв.м. И двете заграждения имат изградени басейни за вода за къпане и водопой на животните. Редовно се хранят с подходяща за вида храна. Загражденията са обезопасени, така че да се предотврати бягство на животните и да бъде осигурена безопасност на посетителите. Площта, върху която са изградени съоръженията са върху земя собственост на Държавно горско стопанство - Кресна с договор за наем.Топ Новини

Снимка на Деня

Аспарухово отбеляза Кръстовден