Информационна среща провеждат за санирането в Разлог

Тя е от 10.30 часа в читалището

Община Разлог изпълнява проект „Повишаване на енергийната ефективност на обществените сгради в Разлог - сгради на образователната инфраструктура”, чиято цел е да бъде повишена енергийната ефективност на сградите на СУ „Братя Каназиреви” и ОУ „Никола Парапунов” в Разлог. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

В рамките на проекта днес от 10.30 часа в многофункционалната зала на НЧ „15.09.1903-1909г.” - Разлог ще се проведе информационно събитие по проект „Повишаване на енергийната ефективност на обществените сгради в Разлог – сгради на образователната инфраструктура. Целта на събитието е да се запознаят заинтересованите страни и широката общественост с целите, дейностите и търсените резултати от проекта. Събитието е отворено за всички желаещи да присъстват.