Експертите съветват: Сухите дърва при огрев отделят по-малко фини частици във въздуха

Животът

08-08-2017, 10:37

Снимка:

plovdivutre.bg архив

Автор:

plovdivutre.bg

Всичко от Автора

През летния сезон заради високите температури се създават предпоставки за възникване и бързо разрастване на пожари

Дирекция „Екология и управление на отпадъците” при Община Пловдив информира, че от началото на месец април няма регистрирани наднормени стойности по показатели фини прахови частици в атмосферния въздух на автоматична измервателна станция „Каменица“, която отговаря на изискванията на градския фонов пункт за мониторинг на атмосферния въздух на територията на общината. Ежедневно дирекцията предоставя на гостите и населението на града информация за качеството на атмосферния въздух чрез официалната интернет страница на Община Пловдив http://www.plovdiv.bg/item/ecology/eco_bulletin/.

През летния сезон заради високите температури се създават предпоставки за възникване и бързо разрастване на пожари. Община Пловдив апелира към гражданите и гостите на града да бъдат със засилено внимание за недопускане възникването на пожари.

В разгара на лятото и предстоящата подготовка за зимния сезон от дирекцията дават и някои съвети, които ще помогнат във въздуха да се отделят по-малко фини прахови частици:.

Горенето на сухи дърва ще намали с над 40% отделяните емисии на фини прахови частици. За предпочитане е те да се оставят да изсъхнат по естествен път за около година. За домакинствата, които се отопляват на дърва, е важно условие горенето на сухи дърва, защото така те са по-калорични, тоест с по-малко дървен материал ще се постигне желаният комфорт на отопление от населението.

Почистването на комините всяка година също спомага за намаляване на концентрациите на замърсители в населените места, като по този начин се подпомага доброто естествено разсейване на газовете.

Въздухът ще се замърсява по-малко и при използването на висококалорични въглища за отопление. Те имат ограничено съдържание на сяра и пепел и макар да са по-скъпи, отделят повече топлина и желаната температура се постига с изгарянето на по-малки количества. По тази причина цените им стават съпоставими с тези на нискоенергийните въглища. „При покупка на въглища е добре да поискате от продавача сертификат за калоричността им“, съветват експерти от дирекция „Екология и управление на отпадъците“ при Община Пловдив.

Община Пловдив приветства всяка проявена гражданска инициативност с цел осигуряване на чиста градска среда. Правилното отношение на всеки гражданин към дейностите, свързани с опазването чистотата на въздуха и факторите, които му влияят, определят неговото качество, което засяга всички. Усилията, положени от пловдивската общественост, съчетани с дейностите на институциите, ще допринесат за по-чиста околна среда, повишаване качеството на атмосферния въздух и подобряване качеството на живот.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен