МОСВ предписа ремонт на мост и обезопасяване на писти в Пирин

Мостът е на река Бъндерица и беше засегнат през есента миналата година в резултат на обилните валежи

Междуведомствена работна група от представители на Министерството на околната среда и водите, Министерството на туризма, Дирекция „Национален парк „Пирин“ и Басейнова  дирекция „Западнобеломорски  район“ дава предписания на концесионера „Юлен“ АД да извърши ремонт на мост и обезопасяване на ски писти в Пирин. Експертите извършиха оглед и проверка на обектите вчера. Мостът е на река Бъндерица и беше засегнат през есента на миналата година в резултат на обилните валежи, като предизвика задръстване и наводнение. Предвижда се подмяна на съществуваща скара от дървени трупи на моста, повдигане на мостовата конструкция чрез надграждане на съществуващите устои и укрепване на речното корито.

Комисия за определяне вида на ски пистите, която извършва и проверки за тяхната безопасност към Министерство на туризма е дала препоръки от 18. 05. 2016 г. за обезопасяването на опасни участъци от две писти – „Чалин валог-2“ и „Балканиада“ в ски зоната с център Банско.Снимка на Деня

Зимни нюанси от плевенския парк "Кайлъка"