Детските градини в Благоевград ще приемат по-голям брой деца

Наблюдава се завръщане на семейства от чужбина

Общинските съветници в Благоевград приеха предложението на кмета д-р Атанас Камбитов за сформиране на първа и втора възрастови групи в общинските детски градини с по-голям брой деца от определения в нормативните документи, но не повече от 28. Целта е родителите да бъдат улеснени и да бъде удовлетворено желанието им за посещение на конкретно детско заведение. Към момента на територията на община Благоевград има 13 детски градини с 26 първи групи.
Анализи сочат, че в последната година се наблюдава тенденция за завръщане на млади семейства от чужбина с деца, подлежащи на задължителна предучилищна подготовка. Към настоящия момент в детските градини на община Благоевград няма свободни места за прием, а в същото време има подадени молби от родители. По тази причина беше прието предложението за сформиране на трета и четвърта възрастови групи в общинските детски градини с по-голям брой деца от определения в нормативните документи, но не повече 30. С направените промени се цели да не бъде допуснато да остават деца извън детските заведения.
По време на редовно заседание на Общински съвет – Благоевград бе приета и актуализиран списък със средищните училища в община Благоевград за 2017/2018 година. На територията на община Благоевград шест училища отговарят на изискванията и ще приемат 258 ученици от малките населени места.Снимка на Деня

Златна есен в парк "Кайлъка"