Избрани Новини

Регламентирано ще се берат боровинки

Позволеното количество за лични нужди от едно лице в рамките на един ден е до 4 кг

Започва сезонът за бране на боровинки в Природен парк „Беласица“. Във връзка с регламентираното събиране на диворастящите плодове от боровинка Дирекция на Природен парк „Беласица“ към Изпълнителна агенция по горите уведомява обществеността, че позволеното количество за лични нужди от едно лице в рамките на един ден е до 4 /четири/ кг. За събирането на плодове за стопански нужди е необходимо позволително. Издаването на позволително за събиране на боровинки се извършва от Дирекция на Природен парк „Беласица“ в село Коларово, община Петрич.
Въз основа на Закона за лечебните растения и Плана за управление на парка се регулира управлението на ресурсите от лечебни растения, в това число защитата, устойчивото използване, събирането и търговията с тях. Дирекция на Природен парк „Беласица” предупреждава посетителите на защитената територия, че паленето на огън, замърсяването и бивакуването на територията на парка, са забранени.Топ Новини

Снимка на Деня

Таен агент? Настимир Ананиев, скрит зад фикус, подслушва Бойко Борисов